Algemene voorwaarden

 

Bij Puck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jolet Beachwear

Elsje van houweningepad 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4254 ED Sleeuwijk

E-mail: info@bijpuck.nl

KvK nummer: 61673528                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BTW nummer: aanwezig

Artikel 1. Definities

Bij Puck is een online winkel in onder andere lingerie en badmode, welke via www.bijpuck.nl of op afspraak bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.bijpuck.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bij Puck worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bij Puck ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.                                                                                                                                                                                                                                                                      2.5 Door het gebruik van de website van Bij Puck en/of het plaatsen van bestellingen aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de website.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Bij Puck is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95 en voor Belgie €13,-. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Verzendkosten voor andere landen kunt u per email bij ons opvragen.                                                                                                                                                                                                                             4.3 Bij bestellingen boven de 100,- euro worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                               4.4 Bij Puck kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf in een der volgende vormen:

a) iDEAL: Als je bankiert via internet kun je via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Alle klanten van ABN Amro, ING bank, Rabobank, SNS bank, Regiobank, ASN bank, Friesland bank, Triodos en van Lanschot Bankiers kunnen online betalen met iDEAL.                                                                                                                                                                                                  b) Mistercash: is het meest gebruikte betaalmiddel voor online betalingen in België. Mister Cash is te vergelijken met het Nederlandse iDEAL en is tevens een gegarandeerde online betaling voor de webwinkelier. Alle klanten van de banken Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank, VDK Spaarbank en Record Bank kunnen online betalen met Mister Cash.

Indien u betaalt met genoemde betaalmethodes onder, a) en b) zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Targetpay. Targetpay is een van de meest toonaangevende internet Payment Service Providers. Voor meer informatie over Targetpay, gaat u naar www.targetpay.nl.

c) Overboeking: u kunt het bedrag binnen 5 werkdagen zelf overmaken naar het bankrekeningnummer van Bij Puck. Na 5 werkdagen komt de bestelling te vervallen. Zodra de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt uw bestelling verzonden.

5.2 Bij Puck zal het artikel uitsluitend leveren nadat de betaling is ontvangen.                                                                                                                                                                                                                       5.3 De klant geeft Bij Puck toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Bestelling

Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een e-mail met een bevestiging van de bestelling. Bij ontvangst van de bevestigingsemail is een overeenkomst tot stand gekomen. Het kan zijn dat de bevestingsmail door een spamfilter verwijderd wordt. Wij raden u dan ook aan om in dit geval in uw spambox te kijken (met name bij hotmail).

Artikel 7. Levering

7.1 De levertijd en verwerking van uw bestelling vangt aan zodra Bij Puck de betaling heeft ontvangen en is altijd bij benadering.                                                                                                                               7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.                                                                                                                                                                     7.3 Een groot deel van de artikelen is bij ons op voorraad. Artikelen welke even niet op voorraad zijn worden bij onze leveranciers besteld. Als de volledige bestelling in ons bedrijf is, word deze na controle aan u toegestuurd. De levertijd bedraagt doorgaans binnen één week, afhankelijk van de voorraadsituatie. Voor artikelen die vanuit het buitenland moeten komen zal de levertijd tussen de één en maximaal vier weken zijn. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. We verzenden uw volledige bestelling (dus ook de artikelen zonder levertijd) pas wanneer deze helemaal compleet is. Let hier dus goed op bij uw bestelling.  Indien de bezorging hetzij andere redenen dan hierboven genoemd vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bij Puck zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.                                                                                                                                                                                                                               7.4 Indien een artikel niet voorradig is, stelt Bij Puck u hier via e-mail van op de hoogte. Wanneer mogelijk geeft Bij Puck hierbij een indicatie van de levertermijn.                                                                 7.5 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Bij Puck stort in dit geval het betaalde bedrag  zo spoedig mogelijk terug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                 7.7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bij Puck verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren

9.1 Mocht u onverhoopt de verkeerde maat besteld of ontvangen hebben of niet tevreden zijn over uw bestelling, dan is het mogelijk deze te ruilen/retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Wij verzoeken u wanneer u producten wenst te ruilen of wanneer u een verkeerd product heeft ontvangen dit binnen 7 dagen aan ons kenbaar te maken, dit i.v.m. de beschikbaarheid van het product en de maat. Het retourformulier kunt u aanvragen via uw account.                                                                                                                                                                                                                                  9.2 Indien u wenst te retourneren dient u de retourkosten zelf te betalen. Terugsturen kan uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres, wanneer dit binnen 7 dagen aan ons kenbaar gemaakt is en een retourformulier ingevuld wordt. Laatstgenoemde geldt niet als de order nog niet compleet is. Gelieve dan te wachten totdat de order wel compleet is. Besluit u om de bestelling naar het kantooradres te sturen dan dient u het pakje zelf te frankeren, de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Zendingen die niet of niet voldoende gefrankeerd zijn worden niet in behandeling genomen.                                 9.3 Indien u producten geretourneerd zijn en deze aan onze kwaliteitseisen voldoet, draagt Bij Puck zorg voor terugbetaling van het aankoopbedrag minus de verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst.           9.4 Bij Puck behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Artikelen waarvan de labels zijn verwijderd of beschadigd worden niet vergoed.       9.5 Vanwege hygiënische overwegingen is het niet mogelijk om slips, strings etc. die uit de oorspronkelijke verpakking gehaald zijn te retourneren. Indien u deze producten toch retour stuurt zullen deze niet vergoed worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                     9.6 Bij Puck behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                       9.7 In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij levering van uw bestelling.

Artikel 10. Klachten & garantie

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

10.1 Bij Puck garandeert dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleuren en afwerkingen op de foto’s iets kunnen afwijken van de geleverde producten. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt mede af van de instellingen van de computer en de kwaliteit van de gebruikte foto.
10.2. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die  zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Het product dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien je kiest of hebt gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal je klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

10.3 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele onjuistheden. Wanneer u onjuistheden heeft ontdekt, verzoeken wij u dit binnen 2 dagen aan ons te melden. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van het product en de maat.                                                                                                                                                                                                           10.4 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst kunnen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bij Puck.                                                                               10.5 Het terugzenden van de als klacht aangemelde artikelen kunt u contact met ons opnemen via de website, per e-mail of per post. Bij Puck zal de klacht zo spoedig mogelijk  in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bij Puck, dan wel tussen Bij Puck en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bij Puck, is Bij Puck niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Bij Puck.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Bij Puck is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding aan enige partij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bij Puck.
12.2 Indien Bij Puck gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
12.3 Ondanks de constante zorg en aandacht welke Bij Puck aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bij Puck kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 13. Overmacht

Bij Puck heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Bij Puck gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
14.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven

Artikel 15. Intelectuele eigendomsrechten

9.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten.
9.2 De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd.
9.3 Niets van deze website mag zonder toestemming van Bij Puvk worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Artikel 16. Privacy, veiligheid en nieuwsbrief

Door het maken van een bestelling of een email te sturen via het contact formulier geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Bij Puck. Het kan gaan om het sturen van informatie over activiteiten in onze winkel of het doen van andere aanbiedingen ten behoeve van onze marketing. Indien u er geen prijs op stelt dat Bij Puck uw gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden kunt u contact opnemen met: info@bijpuck.nl of rechtstreeks afmelden via de nieuwsbrief.